Privacy Policy – romana

Posted: iunie 22, 2010 By:

22

iun.

Privacy Policy – romana

VinoOnline se angajează să păstreze
confidenţialitatea utilizatorilor acestui site web. Nu vom vinde informaţiile
dvs. personale către alte companii. Dacă vreţi să primiţi e-mailuri de la noi
este alegerea dvs ; anunţaţi-ne dacă nu mai doriţi să primiţi e-mailuri de la
noi şi nu vi le vom mai trimite. Dacă aveţi neclarităţi legate de politica
noastră, vă rugăm întrebaţi. Puteţi găsi detalii despre cum să ne contactaţi în
secţiunea „Contact” a site-ului.

 

Dacă vă înregistraţi pentru a primi
newsletter-ul nostru vă vom cere anumite informaţii personale. Puteţi revizui
sau anula abonamentul la oricare dintre aceste servicii oricând. Pentru a
revizui informaţiile, vă rugăm vizitaţi pagina „contact”. Puteţi anula
subscripţia în orice moment. Nu vom trimite nimănui informaţiile pe care ni le
furnizaţi.

 

Cookies

La fel ca multe alte site-uri, putem folosi
„cookies” în anumite porţiuni ale site-ului. Acestea nu vor extrage
informaţii de pe computerul dvs.

 

Pentru mai multe detalii legate de Politica
de confidenţialitate citiţi textul de mai jos.

 

Detalii ale politicii de confidenţialitate
a VinoOnline

 

a. Informaţiile dvs. de identificare sunt
colectate de câte ori trimiteţi spre site aceste informaţii (de exemplu la
înscriere). Informaţiile colectate de la dvs. includ, fără a se limita la,
informaţii de contact: nume, adresă, oraş, judeţ, ţară,
cod poştal, provincie (dacă este cazul), parolă, data naşterii şi adresa de
e-mail. Aceste informaţii (în afară de parolă, pe care o stocăm dar nu o
împărtăşim) sunt folosite de noi în scopuri de marketing şi pentru a verifica
complianţa cu legile, convenţiile şi politicile aplicabile. Aceste informaţii
pot fi partajate cu alte entităţi de marketing direct şi cercetare de piaţă din
cadrul VinoOnline sau cu terţi precum consultanţi sau parteneri de promovare,
doar pentru aceste scopuri. Putem folosi alte companii sau indivizi care să
acţioneze în numele nostru în anumite ocazii, precum organizarea de promoţii
(sweepstakes) sau concursuri. Atunci când vă înregistraţi pentru astfel de
promoţii sau concursuri puteţi fi redirecţionaţi spre site-urile acestor
companii sau persoane. Ei vor avea acces la informaţiile de care au nevoie
pentru a-şi îndeplini sarcinile. În unele situații, informațiile pot fi, de
asemenea, dezvăluite unor terți, cum ar fi agențiile guvernamentale de aplicare
a legii și în scopuri de conformitate, precum și, atunci când este cazul,
pentru a identifica, contacta sau întreprinde acţiuni legale împotriva cuiva
care ar putea cauza un prejudiciu sau ar putea interfera cu drepturile sau
proprietatea noastră sau ale altora. Puteţi cere corectarea informaţiilor
eronate contactând persoana potrivită indicată pe site.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de
următoarele drepturi:

 

dreptul de acces la datele personale.
Puteti obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului
că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, informaţii
referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele.

dreptul de intervenţie asupra datelor.
Puteţi cere operatorului în mod gratuit, în orice moment, printr-o cerere
semnată şi datată, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a
căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor
incomplete sau inexacte. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt
incorecte, le puteți modifica în orice moment accesând contul dumneavoastră de
utilizator.

dreptul de opoziţie. Vă puteţi opune în
orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care vă
vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului
sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de
a vă adresa justiţiei.

b. Aşa cum fac majoritatea site-urilor,
acest site utilizează cookies şi poate folosi şi alte modalităţi de colectare
automată a informaţiilor. Cookies cuprind informaţii de pe site despre dvs.,
stocate în computerul dvs. Ele au rolul de a vă economisi timpul, deoarece aşa
nu mai trebuie să reintroduceţi manual informaţiile stocate pe hard drive. Ele
ajută de asemenea la upgradarea site-ului, arătând când şi cum folosesc
utilizatorii site-ul.

 

c. Trimiţând informaţii personale, sunteţi
de acord că putem comunica cu dvs., cu referire la site, la modul în care îl
folosiţi, la participarea dvs. şi la termenii programelor nostre, prin e-mail,
fax, telefon sau alte mijloace.

 

d. Site-ul poate folosi adresele IP în
scopurile de mai sus şi pentru a analiza tendinţele, a administra site-ul,
pentru a urmări mişcările utilizatorilor şi pentru a aduna date demografice de
uz global.

 

e. Site-ul foloseşte proceduri de
securitate acceptabile pentru a menţine confidenţialitatea informaţiilor.
Totuşi, deoarece Internetul este o facilitate publică şi deschisă, nicio măsură
de securitate nu poate garanta o confidenţialitate completă în orice
circumstanţe. Pentru a ajuta la păstrarea confidenţialităţii, sunteţi responsabil
de păstrarea în siguranţă a numelui de utilizator şi a parolei. Această
exprimare a politicii de confidențialitate nu creează drepturi contractuale sau
legale în numele dumneavoastră.

 

 

 

VinoOnline.ro certifică faptul că vă
respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic,
precum și a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la
încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare.

 

Orice încercare de a accesa datele
personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a
afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul vinoonline.ro, va fi
considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va pune în mișcare
cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au inițiat această
acțiune.

 

Pentru relații suplimentare cu privire la
modul de procesare a datelor personale vă invităm să ne contactați folosind
formularul de contact disponibil pe site.

AUTHOR

Teodora

All stories by: Teodora