Prin utilizarea platformei VinoOnline, vă exprimați acordul cu privire la respectarea prevederilor acestor Termeni și Condiții.

Wine & Excellence SRL poate revizui acești Termeni și Condiții în orice moment prin modificarea acestei pagini. Este de datoria dumneavoastră să verificați această pagină periodic și să luați cunoștință de orice modificări aduse. Prin continuarea utilizării platformei VinoOnline sunteți de acord cu privire la orice modificare efectuată până la acel moment. În cazul în care nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții, vă rugăm să solicitați dezactivarea contului dumneavoastră de utilizator și să întrerupeți utilizarea serviciilor noastre.

I. CINE SUNTEM?

VinoOnline este magazinul online al societății Wine & Excellence SRL denumit în continuare Vânzător, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în Str. George Coșbuc nr. 24A, localitatea Baia Mare, județul Maramureș, ROMÂNIA, înregistrată la Registrul Comerțului Baia Mare, cu numărul J24/1016/2006.

Vânzătorul operează și administrează web site-ul www.vinoonline.ro (în continuare „Web Site”), prin intermediul căruia oferă spre vânzare Clienților, produse alimentare și băuturi alcoolice și non-alcoolice prin încheierea unui contract la distanță prin mijloace electronice.

II. CUM COMAND?

2.1. Crearea și stergerea unui cont utilizator

Pentru utilizarea Serviciilor, este necesară crearea unui cont de utilizator prin completarea formularului de înregistrare electronică, disponibil prin butonul „Înregistrare” pe Web Site. Pentru crearea contului este necesară completarea tuturor câmpurilor marcate ca fiind obligatorii în formularul de înregistrare electronică. Câmpurile de înregistrate pot fi modificate oricând de către Vânzător sau operatorii autorizați.

Înregistrarea persoanelor fizice fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă nu este permisă, iar în cazul descoperirii încălcării acestei clauze Vânzătorul își rezervă dreptul de a suspenda/anula contul de utilizator.

Prin crearea unui cont de utilizator, Clientul garantează că a împlinit 18 ani, că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (comandă întârziată, transmisă greșit, etc).

Sunteți responsabil pentru toate activitățile derulate prin contul dvs., și vă obligați să mențineți în permanență securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și parolei asociate cu Contul dvs. Cu excepția cazului în care Vânzătorul vă acordă permisiunea în scris, puteți avea un singur Cont.

Fiecare Client este îndreptățit să șteargă contul său prin contactarea la adresa sales@wineandexcellence.eu. Orice cerere de dezactivare va fi preluată de Vânzător și va fi procesată în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea acesteia.

Dezactivarea nu va afecta obligațiile Clienților, rezultate din utilizarea platformei existente la acel moment, menite să subziste respectivei dezactivări.

Vânzătorul poate dezactiva un cont de utilizator sau să suspende accesul la Web Site în cazul în care un Client încalcă Termenii și Condițiile de Utilizare sau pentru altă conduită necorespunzătoare, fără notificare prealabilă.

În cazul dezactivării contului de utilizator, Vânzătorul va fi îndreptățit să sisteze imediat accesul respectivei persoane la Web Site. În acest caz, Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru daune și pierderile de profit suferite de către Utilizatorul Înregistrat sau terți, născute ca urmare a sistării accesului la un contul clientului.

2.2. Plasare comandă

Plasarea comenzii se realizează prin selectarea produselor dorite de pe Web Site și adăugarea lor în coș. Comanda trebuie confirmată de Client, după verificarea corectitudinii conținutului coșului de cumpărături, prin utilizarea butonului „Plasează Comanda”.

Prețul afișat la momentul finalizării comenzii include costurile de transport. Livrarea prin curier este diferită în funcție de greutatea coșului dar și de distanța la care trebuie transportată.

Prin plasarea comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant al Vânzătorului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către părți (e-mail/telefon) pentru confirmarea Comenzii. (Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. Contractul dvs., prin care se cumpăra aceste produse, nu este încheiat complet până când nu vom trimite un e-mail care vă anunță că produsele au fost expediate.)

Vânzătorul poate refuza o comandă în urma unei notificări prealabile adresate clientului verbal sau în scris, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte sa poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

eșuarea / invalidarea tranzacției online;
neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacției;
date incomplete sau incorecte ale Clientului;
activitatea Clientului poate produce daune WEBSITE-ului sau partenerilor noștri;
livrări consecutive eșuate;
alte motive obiective incluzând, dar fără a se limita la cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

Vă rugăm să vă asigurați că adresa de e-mail și numărul de telefon pe care le-ați furnizat sunt corecte și accesibile. Dacă nu veți putea fi contactat telefonic la sosirea comenzilor la adresa dumneavoastră, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula livrarea, cu consecința păstrării produselor comandate și de a întreprinde demersurile legale în vederea recuperării daunelor pe care le-a suferit.

În anumite situații și pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a schimba cantitatea bunurilor și/sau a serviciilor din comandă. În aceste situații Vânzătorul va anunța Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

III. DREPTUL DE RETRAGERE

Clientul are dreptul de a se retrage din prezentul contract în termen de 14 zile calendaristice, fără a fi nevoie de motivare. Perioada de retragere expiră la 14 zile calendaristice de la data achiziționării. Dreptul de retragere nu se aplică pentru produsele desigilate.

Pentru a-ți exercita dreptul de retragere, trebuie să ne anunțați în legătură cu decizia de a vă retrage din contract, printr-o declarație neechivocă exprimată în scris.

În caz de retragere, îi rambursăm clientului toate plățile efectuate după plasarea comenzii, inclusiv cheltuielile de livrare (cu excepția cheltuielilor suplimentare generate de o decizie a clientului de a alege un mod de livrare altul decât cel mai ieftin mod de livrare obișnuită oferit) fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 14 zile de la data la care suntem notificați în privința deciziei de retragere din prezentul contract. Vom procesa această rambursare folosind aceeași metodă de plată utilizată de către client în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care clientul a indicat altceva în mod explicit. În niciun caz, clientul nu va suporta vreo cheltuială ca urmare a rambursării.

Putem amâna rambursarea până la primirea produselor sau până când clientul a prezentat dovezi privind returul acestora, în funcție de care dintre acestea survine mai întâi.

Clientul trebuie să returneze sau să livreze direct produsele, fără nicio întârziere nejustificată și în termen de 14 zile de la data la care suntem notificați în privința deciziei de a se retrage din contract. Termenul va fi considerat respectat când produsele ne-au fost returnate înainte de expirarea termenului menționat.

IV. GARANȚII. STOCURI

Onorarea tuturor comenzilor depinde de disponibilitatea produselor. Dacă, în momentul în care se plasează comanda, depozitul nostru detectează că oricare dintre produsele incluse în comandă nu este pe stoc, Vânzătorul va face toate eforturile pentru a localiza produsul. Dacă acest lucru nu este posibil, Clientul va fi notificat imediat. În plus, suma debitată pentru produsul netrimis va fi rambursată clientului, prin virament bancar.

Vânzătorul garantează pentru conformitatea produselor oferite spre vânzare în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

V. LIVRAREA

Livrarea produselor în Baia Mare, Județul Maramureș

poate fi asigurată prin intermediul Raulino, la adresa menționată de dumneavoastră. Durata livrării poate varia, în funcție de locația dumneavoastră.

În restul țării produsele sunt livrare prin curier rapid. Toate produsele pot fi livrate la nivel național.
Dacă nu primiți comanda sau dacă lipsește un articol din comandă trebuie să contactați Vânzătorul în termen de 24 de ore de la data la care a fost livrată comanda dumneavoastră.

VI. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Vânzătorul depune toate eforturile ca informațiile disponibile pe Web Site să fie corecte și actualizate, însă nu garantează autenticitatea și deplinătatea conținutului și nu își asumă termene pentru actualizarea informațiilor, cu excepția cazului în care se specifică altfel pe Web Site. Vânzătorul depune toate eforturile pentru a asigura funcționarea optimă a Web Site-ului, dar nu este obligat și nu garantează că aceste servicii vor satisface cerințele Clientului sau că acestea vor fi continue, la timp și sigure. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Clientul declară că utilizarea serviciilor furnizate va fi în întregime pe riscul său și pe răspunderea sa, și este de acord că Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru orice daune care pot fi suferite de către Utilizatorul Înregistrat în cursul utilizării Serviciilor sau Web Site­ului, exceptând cazul în care respectivele daune sunt cauzate de Vânzător în mod intenționat sau sunt datorate culpei sale grave.

Vânzătorul furnizează Serviciile și Web Site­ul în forma “existentă” și “disponibilă” și nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită, privind conținutul sau disponibilitatea Serviciilor, sau privind faptul că acestea vor fi furnizate la timp și fără erori sau că defectele vor fi corectate. Sub rezerva celor prevăzute mai jos, Vânzătorul, nu va avea nicio răspundere față de dumneavoastră pentru oricare pierderi sau daune directe, indirecte, speciale sau conexe născute din contract, în baza legii (inclusiv neglijență) sau care iau naștere altfel din utilizarea dumneavoastră sau imposibilitatea dumneavoastră de utilizare a Web Siteului.

În cazul în care Vânzătorul este răspunzător față de dumneavoastră, răspunderea noastră cumulată este limitată la prețul de cumpărare al Produselor pe care le-ați plătit în cadrul comenzii dumneavoastră.

Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru daunele sau pierderile de profit suferite de către Client sau oricare terți, născute ca urmare a încetării, modificării sau limitării Serviciilor sau dezactivării contului de utilizator, datorită încălcării de către Client a acestor Termeni și Condiții sau a legislației în vigoare, sau datorită unor informații sau decizii emise de autorități competente.

Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru conținutul și informațiile oricăror terți, incluzând, dar fără limitare la, reclame, bannere sau alt tip de materiale promoționale, plasate pe Web Site.

Chiar dacă s-au luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, Vânzătorul nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea comenzii. Clienții sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

VII. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Cu condiția respectării de către dvs. a acestor Termeni și Condiții, Vânzătorul vă acordă o licență limitată, fără caracter exclusiv, care nu poate fi sublicențiată sau transferată, care poate fi revocată, pentru: (i) a accesa și a utiliza platforma VinoOnline în legătură cu utilizarea de către dvs. a Web Siteului; și (ii) a accesa și a utiliza orice conținuturi, informații și materiale asociate care pot fi puse la dispoziție prin intermediul Web Siteului, în fiecare caz exclusiv pentru utilizarea de către dvs. în scopuri personale, fără caracter comercial. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin acest document sunt rezervate de Vânzător.

Vă sunt interzise următoarele: (i) să reproduceți, să modificați, să realizați opere derivate, să distribuiți, să licențiați, să închiriați, să vindeți, să revindeți, să transferați, să afișați public, să reprezentați public, să transmiteți, să faceți streaming, să difuzați sau să exploatați în orice alt mod Serviciile, cu excepțiile permise în mod expres de Vânzător; (ii) să decompilați, să refaceți prin inginerie inversă sau să dezasamblați Serviciile, cu eventualele excepții permise de legislația aplicabilă; (iii) să faceți linkuri, mirror-uri sau frame-uri către vreo porțiune a Serviciilor; (iv) să determinați sau să lansați programe sau scripturi care fac scraping, indexează, analizează sau efectuează orice alte operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a Serviciilor, sau care îngreunează sau împiedică operarea și/sau funcționalitatea oricărui aspect al Serviciilor; sau (v) să încercați să obțineți accesul neautorizat sau să afectați vreun aspect al Serviciilor sau al sistemelor sau rețelelor corelate cu acestea.

Întregul conținut al Web Site-ului – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Vânzătorului.

Vânzătorul deține exclusiv licențele și drepturile de autor pentru Web Site și platforma pe care acesta funcționează. Aceste opere sunt protejate de drepturi de autori, mărci, legi române și alte tratate internaționale. Nicio prevedere din acești Termeni și Condiții nu vă conferă dreptul de a utiliza numele Vânzătorului sau oricare dintre mărcile, logo­urile, numele de domeniu, alte caracteristici comerciale distinctive sau alte materiale protejate prin drepturi de autor ale Vânzătorului.

Folosirea fără acordul Vânzătorului a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepsește conform legilor în vigoare.

Comentariile sau sugestiile pe care le puteți furniza cu privire la Vânzător sau servicii furnizate prin intermediul Web Siteului sunt voluntare în întregime și Vânzătorul va fi liber să utilizeze aceste păreri, comentarii sau sugestii astfel cum consideră corespunzător și fără nicio obligație față de dumneavoastră.

VIII. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru informații privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Vânzător, vă rugăm să accesați Politici de confidențialitate disponibil AICI.

IX. LITIGII

Acești Termeni și Condiții sunt guvernați de legea română și instanțele române vor avea competența asupra oricărei pretenții născute din sau cu privire la încheierea prezentului contract.
X. DATE DE CONTACT

În cazul în care există întrebări sau sugestii în legatură cu VinoOnline.ro, vă rugăm să ne contactați pe adresa de email sales@wineandexcellence.eu.